De maakindustrie (in het bijzonder metaal) is van oudsher één van de stuwende sectoren in de regio. Tijdens het maken van het Dokkum Magazine in de afgelopen jaren, kwamen we erachter dat in Noardeast-Fryslân tal van bedrijven dagelijks bezig zijn met staal. Er worden prachtige producten gemaakt die de hele wereld over gaan. En dat terwijl veel inwoners van deze regio slechts amper van het bestaan van deze bedrijven weten.

Met het project ‘staalkrachtig Noardeast-Fryslân’ willen we deze bedrijven beter onder de aandacht brengen in de regio en daarnaast in beeld brengen dat ze aantrekkelijk zijn als werklocatie. Want dat kregen we op verschillende plekken te horen: dat het lastig is om geschikt personeel te vinden. Er is geen/weinig aanwas van nieuw personeel, jong talent en ook dat willen we met dit project gaan verbeteren. Door te laten zien hoe veelzijdig de mogelijkheden heel dichtbij huis zijn, willen we de doelgroep motiveren om ook voor een staalkrachtige toekomst te kiezen.

Producten en resultaten
Dit gaan we in het project doen: 

Staalkrachtig magazine
Een magazine in een oplage van 7.500 exemplaren, dat wordt verspreid via de deelnemende bedrijven, via het onderwijs aan specifieke groepen (groep 7 en 8 van basisscholen) en wordt op een aantal punten in de regio neergelegd waar veel mensen komen (bibliotheken, gemeentehuizen, grotere winkels en toeristische informatiepunten).

In het magazine komen zowel de deelnemende bedrijven aan het woord, als jongeren die in de regio bij staalbedrijven werken. Het laat vooral ook de verrassende en veelzijdige kant zien die staalbedrijven bieden. Niet alleen een beeld van vieze beroepen en heel zwaar werk. We willen ook erg graag één of meerdere vrouwen aan het woord laten en vooral een heel laagdrempelig magazine maken. Het magazine bevat naast de verhalen leerzame strips, bijzondere foto’s, fijne doordenkers en gekke wetenswaardigheden.

We kiezen in de opstartfase bewust voor een magazine én de combinatie website/social media, omdat blijkt dat dit de meeste attentiewaarde heeft bij zowel jongeren als hun ouders. Natuurlijk zetten we ook social media in, maar bij deze doelgroep is het heel erg lastig om in hun tijdlijn te komen. Juist omdat er momenteel weinig tot geen magazines zijn die jongeren onder ogen krijgen, vallen we hier meer op. Daarnaast is de leestijd van een magazine per lezer veel langer en beter1. Uit onderzoek van het Britse marketing- en communicatiebureau Wardour blijkt dat print zijn groeiende populariteit vooral dankt aan jongeren.2 

Door daarnaast te kiezen voor een prijsvraag die hieraan gekoppeld is, kunnen we bovendien peilen welke vormen (magazine of website/social media) qua bereik het beste scoort bij de jongeren en met deze vorm verder.

Staalkrachtig website & social media
Op de ‘staalkrachtig’ website is in de nieuwe versie te vinden:

– Nieuws van de deelnemende bedrijven

– Een interactieve kaart van plekken waar je allemaal aan het werk kunt

– Vacatures en stageplaatsen in de regio
– Interviews met jongeren die in de regio aan het werk zijn

– Bijzondere foto’s, fijne doordenkers en een logoquiz waar leuke prijzen mee te winnen zijn.

Dit willen we bereiken: 

We willen een aantal effecten in de regio te weeg brengen:  

  • Een grotere naamsbekendheid van de deelnemende bedrijven onder jongeren in de regio Noardeast-Fryslân.
  • Een positiever beeld van de doelgroep op de staalsector in de regio en met name de baankansen die er in de regio zijn.
  • Een eenduidig beeld van de verschillende bedrijven en een gezamenlijke koepel vormen die kan helpen om de regio als staalregio op de kaart te zetten.
  • Contact houden met de betreffende doelgroep en regelmatig updates geven over de sector, bijvoorbeeld over stageplaatsen/vacatures, doe-dagen etc.